Maison du Peuple d’Europe

Europees Volkshuis

Voor een burgerlijk en solidair Europa

 

Openbare middelen: MPEVH wordt doorgaans gesubsidieerd door overheidsinstanties. Veel projecten zijn al gefinancierd door de stad of gemeente waar onze projecten plaatsvinden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, en soms zelfs door federale of Europese autoriteiten. Deze subsidies zijn meestal beperkt tot de kosten die verband houden met het betreffende project, maar omvatten niet de vaste exploitatiekosten zoals kantoorhuur, aankoop van kleine apparatuur, telefoon- en internetkosten, verzekering, enz.

Privéfondsen: Dankzij persoonlijke giften of via verenigingen en bedrijven slaagt MPEVH er over het algemeen in om in haar vaste kosten te voorzien. Lidmaatschapsbijdragen zijn onder meer essentieel. Word een effectief lid en steun MPEVH door een bijdrage te storten op de bankrekening BE14 1030 2902 8353, bedankt!

Dutch