Maison du Peuple d’Europe

Europees Volkshuis

Voor een burgerlijk en solidair Europa

 

De zichtbare burgers zijn degenen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Om subjectieve of objectieve redenen zijn de onzichtbaren niet ingeschreven in het register. 

We verstaan onder "zichtbaren" degenen die psychische en economische stabiliteit hebben, en onder "onzichtbaren" de mensen die in kwetsbare situaties leven, zich verbergen en zich isoleren in het gemeenschapsleven.

De onzichtbaren kunnen asielzoekers, opvanggerechtigden, mensen zonder papieren of daklozen zijn, evenals mensen met een handicap, die zich meestal verbergen en isoleren in het gemeenschapsleven. Onder deze burgers vallen ook Europeanen die ervoor hebben gekozen zich niet in te schrijven in een gemeentelijk kiezersregister omdat ze bijvoorbeeld de verplichting om te stemmen niet leuk vinden. 

Dutch