Maison du Peuple d’Europe

Europees Volkshuis

Voor een burgerlijk en solidair Europa

 

Het Europees Volkhuis is een Europees openbaar nabijheidsspace ten dienste van participatieve democratie en sociale vooruitgang.

Ze draagt bij aan de ontwikkeling van het Europees burgerschap op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Ze bevordert de participatie van burgers in het wetgevings- en politieke proces met als doel het welzijn en de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren.  

Het betrekt alle Europese burgers en inwoners in Europa bij de opbouw van een Europa van burgers. Dit is mogelijk door de civiele samenleving in staat te stellen zich te informeren, te vormen en deel te nemen aan regionale, nationale en Europese debatten, tot aan het opstellen van voorstellen voor amendementen, en zelfs voorstellen voor wetsprojecten.

Met dit doel heeft de MPEVH de volgende ontwikkelingsassen gedefinieerd:

Ondersteunende instrumenten voor burgerparticipatie:

Activiteiten op het gebied van sociale en democratische economie:

Dutch