Maison du Peuple d’Europe

Europees Volkshuis

Voor een burgerlijk en solidair Europa

 

Ondersteuning voor de onzichtbaren

https://www.cncd.be/-pacte-europeen-asile-migration-

De nationaliteit(1) van een staat en het verblijf(2) in een lidstaat van de Europese Unie bieden elke Europese burger de volgende rechten:

 1. Recht op vrij verkeer en vrij verblijf
  Recht om te stemmen en verkiesbaar te zijn voor het Europees Parlement
  Recht om te stemmen en verkiesbaar te zijn bij lokale verkiezingen
  Recht op diplomatieke en consulair bescherming
  Recht op Europees burgerinitiatief
 2. Recht om een petitie in te dienen bij het Europees Parlement
  Recht om een klacht in te dienen bij de Europese ombudsman

Tot op heden geniet niet iedereen op een uniforme en gelijke manier van deze rechten.

 • Aan Europese burgers worden alle bovengenoemde rechten (1) toegekend, terwijl Europese inwoners slechts van de laatste twee rechten (2) genieten, die de eerste Europese voorbeelden van verblijfsrechten zijn.
 • Voor de "gewone burger" is het genieten van de rechten van het Europees burgerschap niet vanzelfsprekend, en dit blijkt nog moeilijker te zijn voor mensen in situaties van armoede of sociale uitsluiting.

Binnen haar netwerk van verenigingen en vakbonden neemt de MPEVH deel:

 • aan de promotie van het deconstrueren van het beeld van onzichtbare burgers bij de lokale bevolking door middel van ontmoetingen.

aan de dialoog tussen de publieke autoriteiten en burgerorganisaties, de migranten, daklozen en iedereen in een kwetsbare situatie om hun socio-economische problemen op te lossen, en in het bijzonder de mensen in extreme precaire situaties zoals mensen zonder papieren. (link naar de pagina over mensen zonder papieren hieronder). In dit kader werkt de MPEVH bijvoorbeeld aan het opstellen van overeenkomsten voor waardige huisvesting, onder een precair contract.

Dutch